Ποιες εφαρμογές κατέβασαν οι περισσότεροι στον κορωνοϊό

Μια συγκεκριμένη κατηγορία εφαρμογών παρουσίασε έκρηξη στις εγκαταστάσεις.

Ποια είναι αυτή;

Υγεία και .

Tελευταίες έδειξαν ότι το δεύτερο τετράμηνο του 2020 είχαμε μια αύξηση της τάξεως του 47% σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019 στις εγκαταστάσεις εφαρμογών υγείας και fitness και ενώ απομένει ακόμη αρκετός καιρός μέχρι το τέλος του τετραμήνου.

Αυτή η αύξηση που αποδίδεται στην έκρηξη της ς παγκοσμίως, είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ έτος ανά έτος, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι αύξηση, όπως αναμενόταν είχαμε και στα κέρδη αυτού του κλάδου με μια αύξηση από το 2019 της τάξεως του 13%, δηλαδή περίπου 328.5 εκατομμύρια δολάρια.

Ποιες εφαρμογές κατέβασαν οι περισσότεροι στον κορωνοϊό κορωνοϊός εφαρμογές covid-19

Πηγή: https://techaddict.gr/