Δεύτερη ευκαιρία στους παιδικούς σταθμούς!

Μέχρι την Κυριακή 25/9 θα μπορούν να πάρουν οι γονείς των παιδιών που έμειναν εκτός της αρχικής διαδικασίας επιλογής στις απορροφήσεις των παιδικών σταθμών την απαιτούμενη βεβαίωση για να καταθέσουν νέο αίτημα στην ΕΕΤΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης) προκειμένου να καταφέρουν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε προσχολικές δομές.

Δεύτερη ευκαιρία στους παιδικούς σταθμούς! παιδικός σταθμός ΕΣΠΑ Παιδικοί 2016-2017